Chatlog | Toujane Sniper SD


6,488 Entrys

GroupNameGUIDTextTimeServer
Player smokva 31076604 ok 19/01/2018, 7:26 pm Toujane Sniper SD
Player smokva 31076604 !fps 19/01/2018, 7:17 pm Toujane Sniper SD
Player smokva 31076604 !fov 19/01/2018, 7:17 pm Toujane Sniper SD
Player smokva 31076604 !fps 19/01/2018, 7:17 pm Toujane Sniper SD
Player LooooL 80888275 !FPS 19/01/2018, 3:35 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player STORY 79797935 bye 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 :D 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 hahaha 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 :DD 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player STORY 79797935 nob 18/01/2018, 9:18 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 :DD 18/01/2018, 9:17 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:17 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:17 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:17 pm Toujane Sniper SD
Player STORY 79797935 no scope 18/01/2018, 9:16 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:16 pm Toujane Sniper SD
Player STORY 79797935 HaHaHaHa 18/01/2018, 9:15 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:14 pm Toujane Sniper SD
Player ThE RoCk (K.O)* 83903527 Nice Shot! 18/01/2018, 9:14 pm Toujane Sniper SD